Subskrypcja

Polityka prywatności

                                            POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1. Kto jest administratorem i procesorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest:

Marek Loręcki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BATARD

Ul.  Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa

NIP: 6561117553, REGON: 291106276

e-mail: biuro@batard.pl, tel.  533646737

 

dalej zwany: usługodawcą

 

Podmiotem przetwarzającym Państwa dane jest:

Agencja Interaktywna "MOJA WWW"

Ul. Armii Krajowej 1 /35, 29-100 Włoszczowa

NIP: 6562159453, REGON: 260644115

e-mail: poczta@mojawww.com

 

dalej zwany: procesorem

 

2. W jakim celu wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania?

W celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym ofertowe, do prowadzenia korespondencji związanej z realizacją zawartej pomiędzy nami umowy, tworzenia i przesyłania okresowych raportów i faktur, identyfikowania płatności, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, usługi płatności elektronicznych oraz kartą płatniczą, realizacji i wysyłki zamówień. W naszej witrynie wykorzystujemy także system Google Analytycs do analizowania ruchu na naszej stronie oraz wtyczkę społecznościowom Google+. Regulamin Google znajdziecie Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pL. Wykorzystujemy także wtyczkę społecznościowe Facebook. Politykę prywatności tej firmy można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Dane osobowe wykorzystywane są także do celów standardowych rozliczeń podatkowych. Mogą one zostać także wykorzystane do celów windykacyjnych i postępowania sądowego w przypadku opóźnień w zapłacie należności bądź jej braku. Mogą być one także wykorzystane do przekazania Państwu naszej oferty specjalnej bądź promocyjnej.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze). W niektórych przypadkach podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

usługodawcę – gdy musimy dochodzić roszczeń oraz w przypadku marketingu bezpośredniego).

 

3. Czy podanie danych jest konieczne?

Jest obowiązkowe gdy zostają Państwo naszym klientem gdyż są niezbędne do stworzenia umowy i realizacji Państwa zamówienia. Są także niezbędne do prowadzenia standardowych rozliczeń księgowych i podatkowych czy też do prowadzenia komunikacji z Państwem dotyczącej zamówienia. W skrajnych przypadkach możemy użyć danych do prowadzenia działań windykacyjnych lub sądowych jeśli wystąpiło rażące naruszenie umowy zawartej pomiędzy nami.

 

4. Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

Jeśli jesteście Państwo naszym klientem, to dane będą przekazane firmie świadczącej dla nas usługi księgowe. Wgląd do nich może posiadać także Urząd Skarbowy lub inne organy państwowe, jeśli takowych od nas zarządają. Dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej dpd w przypadku wysyłki zamówienia lub korespondencji. Dostęp do danych osobowych posiada również procesor, jednakże nie wykorzystuje ich, nie udostępnia ani nie gromadzi w żaden sposób. W przypadku naruszeń umowy lub opóźnień w zapłacie nalezności dane mogą być przekazane do firmy windykacyjnej lub do sądu.

 

5. Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszej umowy lub do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Do celów marketingowych przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przechowywania.

 

6. Do czego upoważniają Państwa przepisy RODO?

Według przepisów RODO mają Państwo prawo do: dostępu do Waszych danych osobowych, sprostowania ich (gdy są niepoprawne), żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz

przeniesienia danych. Ponadto możecie Państwo  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych  poza wymaganymi z tytułu naszej umowy i rozliczeń podatkowych. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów RODO istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który od 25 maja 2018r. zmienia nazwę na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

Nie. Nie wykorzystujemy ich także do profilowania. Jedynym wyjątkiem mogą być działania remarketingowe prowadzone zgodnie z zasadami Google https://policies.google.com/privacy?hl=pL.

 

8. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.