Subskrypcja

Odstąpienie od umowy

 • Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego batard.pl ma prawo bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy (zwrotu zakupionego towaru) w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.                                                                                                                                                               
 • Przykładowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik do Regulaminu sklepu batard.pl
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć następująco:
 1. w formie elektronicznej - wpisując w treści wiadomości e-mail stosowną informację (lub ewentualnie załączając plik z oświadczeniem) a następnie wysyłając na adres poczty elektronicznej biuro@batard.pl
 2. w formie papierowej - dołączając pismo do zwracanego towaru

 

 • Klient będący Konsumentem zwraca towar Sprzedawcy na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na poniższy adres:
                                 PW Batard Marek Loręcki
                                 Ul. Wiejska 34
                                 29-100 Włoszczowa
 
                           lub do paczkomatu WLZ03M  - tel. 533646737, e-mail: biuro@batard.pl
 • P.W. Batard ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (PW Batard zwraca najtańszy oferowany w batard.pl koszt dostarczenia Towaru).
 • Jeżeli do zamówienia jako dowód sprzedaży został wystawiony paragon fiskalny to należy go dołączyć do przesyłki zwrotnej, natomiast w przypadku otrzymania faktury do zamówienia, wówczas nie należy jej odsyłać wraz z towarem, gdyż zostanie wystawiona i przesłana korekta do dokumentu
 • Jeżeli Klient będący Konsumentem, pomimo przesłanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie odesłał Towaru, PW Batard może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.
 • Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.
 • Zwrot należności nastąpi w formie przelewu bankowego lub w formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew przedpłata na kontoPrzelew elektroniczny, Zapłata kartą kredytową. W przypadku Płatności za pobraniem oraz płatności przelewem w urzędzie pocztowym zwrot przelewem bankowym nastąpi po wskazaniu/podaniu przez Klienta numeru rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki.
 • Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania w przypadku zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności. (szczegóły znajdują się w regulaminie sklepu batard.pl)